WESPRZYJ NAS

Możesz wesprzeć nasze Stowarzyszenie, wpłacając darowiznę. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. edukację osób chorujących na otyłość.

Kwota darowizny(dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

Tylko wpłata darowizny w formie przelewu na konto organizacji daje darczyńcy możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego. Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji darowizna musi być udokumentowana – w praktyce należy zatem zachować potwierdzenie dokonania przelewu.

 

KLIKNIJ WYBRANĄ KWOTĘ:

Dowolną kwotę możesz wpłacić na konto: 76 1090 1069 0000 0001 4125 7031, tytułem „darowizna na cele statutowe”.